Jak działa mieszkaniowy rachunek powierniczy?

Opublikowano: 29-06-2020

Wróć do spisu artykułów


Kupno nieruchomości wiąże się z niemałymi kosztami, nierzadko konieczne okazuje się zaciągnięcie kredytu w celu sfinansowania zakupu. Inwestorzy często wybierają oferty deweloperów, co wiąże się z mniejszym lub większym ryzykiem. W celu ochrony interesów nabywcy nieruchomości stworzono mieszkaniowy rachunek powierniczy. Wpłacane przez kupującego środki są należycie chronione przez instytucję bankową. Deweloper uzyskuje do nich dostęp wyłącznie po uprzednim wywiązaniu się z umowy z bankiem i terminowej realizacji prac. Umowa powiernicza stanowi wobec tego zabezpieczenie dla inwestora, czyli nabywcy danej nieruchomości.

 

Bezpieczeństwo inwestycji dzięki rachunkowi powierniczemu

Tam gdzie obraca się dużymi kwotami pieniędzy, konieczne jest zachowanie ostrożności i zadbanie o możliwe najwyższy poziom bezpieczeństwa w przypadku przeprowadzanych transakcji. Obowiązek prowadzenia mieszkaniowego rachunku powierniczego został nałożony prawnie na mocy ustawy deweloperskiej już w roku 2011. Zadaniem takiego rachunku jest lepsze zabezpieczenie interesów nabywców nieruchomości. W praktyce wygląda to tak, że deweloper zobligowany jest do założenia rachunku powierniczego do każdej inwestycji, której realizacji się podejmuje. Po zawarciu umowy bank ma pełną kontrolę nad wpłacanymi na rachunek środkami — ile, kiedy i w jakim celu mają zostać wypłacone konkretne kwoty pieniędzy. Odtąd to instytucja bankowa odpowiedzialna jest za bezpieczeństwo środków finansowych w transakcjach na linii kupujący-sprzedawca.

Nabywca wpłaca środki tytułem zakupu nieruchomości. Trafiają one na rachunek powierniczy, ale nie są automatycznie wypłacane deweloperowi. Musi on najpierw spełnić zdefiniowane w umowie powierniczej warunki. Zgromadzone na koncie środki finansowe nie stanowią wobec tego własności dewelopera. Wypłacane są mu przez bank wyłącznie na konkretny cel, który został jasno określony w sporządzonej umowie. Służą one realizacji wyznaczonego przedsięwzięcia deweloperskiego. W przypadku wszczęcia postępowania egzekucyjnego przeciwko deweloperowi lub jego upadłości środki wpłacone przez nabywcę na rachunek powierniczy nie podlegają zajęciu — może on mieć pewność, że będą bezpieczne i nie zostaną przeznaczone na pokrycie zobowiązań wierzycieli. Co więcej, w niektórych sytuacjach kupujący może zażądać zwrotu środków wpłaconych przez siebie na rachunek powierniczy, np. jeśli deweloper nie wywiąże się z obowiązków zawartych w umowie lub została ona sporządzona niezgodnie z zapisami ustawy deweloperskiej. Kupujący ma również prawo odstąpić od umowy.

 

Rodzaje rachunków powierniczych

Mieszkaniowy rachunek powierniczy może być otwarty lub zamknięty. W przypadku tego pierwszego uruchomienie znajdujących się na nim środków następuje po zakończeniu poszczególnych etapów budowy. Rachunek powierniczy zamknięty umożliwia skorzystanie ze środków dopiero po zakończeniu wszystkich prac budowlanych.Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Akceptuję