Co to jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu?

Opublikowano: 22-08-2020

Wróć do spisu artykułów


Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego to ograniczone prawo rzeczowe, określone w ustawie z 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych. Posiadacz tego prawa może korzystać z lokalu oraz rozporządzać nim, ale faktycznym jego właścicielem jest spółdzielnia mieszkaniowa. W związku z tym niektóre czynności podejmowane w lokalu wymagają zgody spółdzielni. Od 31 lipca 2007 roku nie ma możliwości ustanawiania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, nadal jednak przysługuje ono osobom, na których rzecz zostało wcześniej ustanowione przez spółdzielnię mieszkaniową.

 

Jak działa prawo do lokalu spółdzielczego?

Podobnie jak w przypadku prawa własnościowego, każdy lokator może dowolnie rozporządzać swoim mieszkaniem spółdzielczym, np. zbyć je lub przekazać do nieodpłatnego użytkowania. Co istotne, nie wymaga to zgody spółdzielni mieszkaniowej. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu podlega dziedziczeniu, a spółdzielnia może dochodzić roszczeń od ewentualnych spadkobierców. W związku z tym każdy, kto wszedł w posiadanie lokalu w wyniku dziedziczenia (np. ustawowego) po zmarłym, może być pociągnięty do odpowiedzialności za długi ciążące na lokalu.

Jak w przypadku każdego innego prawa, posiadacz ma możliwość dowolnego dysponowania prawem do lokalu spółdzielczego. Oznacza to, że może on oddać nieodpłatnie mieszkanie do użytkowania innemu podmiotowi, wynająć je, a nawet zmienić charakter lokalu na użytkowy. W tym ostatnim przypadku niezbędna jest jednak zgoda spółdzielni mieszkaniowej.

Istnieje również możliwość zbycia spółdzielczego mieszkania własnościowego. W tym celu należy sporządzić umowę kupna-sprzedaży w formie aktu notarialnego, która zapewni odpowiednie zakończenie czynności dla obu stron. Nie wszystkie mieszkania spółdzielcze własnościowe posiadają księgę wieczystą. Przed zbyciem takiego lokalu niezbędne będzie zatem założenie księgi wieczystej. W takim przypadku w dziale II księgi wieczystej zostanie ujawniony uprawniony do lokalu, a nie jego właściciel (spółdzielnia). Nie jest możliwe założenie księgi wieczystej dla lokalu w budynku wzniesionym na gruncie, do którego spółdzielni nie przysługuje prawo w postaci własności lub użytkowania wieczystego.

 

Obowiązki posiadacza lokalu spółdzielczego

Spółdzielnia mieszkaniowa w imieniu mieszkańców zajmuje się nadzorowaniem powierzonych budynków i opieką nad nimi. Teoretycznie nie może notować z tytułu tej działalności żadnych zysków. Zadaniem spółdzielni jest zarządzanie nieruchomością wspólną poprzez podejmowanie istotnych decyzji dotyczących w szczególności remontów oraz modernizacji budynków. Do obowiązków posiadacza spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu należy między innymi konieczność partycypacji w kosztach utrzymania budynku, co zazwyczaj oznacza po prostu obowiązek opłacania czynszu, który obejmuje również składkę na fundusz remontowy. Taka forma zarządzania nieruchomością wspólną jest konieczna w celu utrzymania budynków w odpowiednim, bezpiecznym i zgodnym z prawem stanie technicznym.

 

Czy zakup mieszkania spółdzielczego się opłaca?

Dla wielu osób nie ma szczególnie istotnych różnic między lokalami spółdzielczymi i wspólnotowymi. Inna jest oczywiście forma zarządzania budynkiem i przynależnym gruntem. Istotną dla niektórych różnicą jest konieczność pokrywania w comiesięcznym czynszu kosztów funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowej. Jednocześnie w przypadku budynków znajdujących się pod opieką spółdzielni mieszkaniowej nie zachodzi ryzyko, że prace remontowe zostaną zablokowane przez sąsiada, któremu one nie odpowiadają. Wszelkie tego typu decyzje są bowiem podejmowane przez spółdzielnię i nie ma konieczności uzyskania zgody wszystkich mieszkańców. Posiadaczowi spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu przysługują określone uprawnienia. Jeśli zatem dla potencjalnych nabywców nie ma znaczenia, że w bloku nie funkcjonuje wspólnota mieszkaniowa, taki lokal niewiele różni się od innych.

 Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Akceptuję